21/90,21/98-99 จันทนิมิต,
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ,
ประเทศไทย 22000

โทร : 039-321-917  
มือถือ : 086-345-8762 , 086-366-0519
แฟกซ์ : 039-321917 ต่อ 13

เว็บไซต์: www.rachanresidence.com
อีเมล : rachanresidence@gmail.com21/90,21/98-99 Chanthanimit,
Umphur-Muang Chanthaburi,
Thailand 22000

Tel : 039-321-917  
Mobile : 086-345-8762 , 086-366-0519
Fax : 039-321-917 ext 13

Website: www.rachanresidence.com
Email : rachanresidence@gmail.com